سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسن صیادی – ۱دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف
محمد هاشم تمدن دار – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف
محمد سعید سیف – استاد قطب علمی هیدرودینامیک و دینامیک متحرکهای دریایی – دانشکده مکان

چکیده:

همزمان با به کارگیری شناورهای تندرو در صنایع دریایی، تلاش برای بهبود کارآیی و افزایش بازده این شناورها همواره مورد توجه بوده است. تغییر مقاومت شناورها با تغییر حالت عملکردی آن ها در کنار کاهش پاسخ شناور به امواج برخوردی به آن، ایده اصلی استفاده از سطوح کنترلی در شناورهای تندرو را تشکیل م یدهد. در حالت خاصی از شناورهای تندرو یعنی شناورهای با بدنه پروازی، استفاده از این سطوح کنترلی می تواند کاستی های عملکردی شناور را نیز برطرف نماید. سطوح کنترلی با ایجاد یک توزیع فشار جدید نیرو و ممانی را تولید می کنند که به کمک آن می توان عملکرد شناور را تغییر داد. در این مقاله مطالعه ای بر روی تریم تب به عنوان کنترل کننده حرکت در شناور تندرو پروازی انجام گرفته است. به این منظور تأثیر تری متب به صورت یک ترم اضافه وارد معادلات ساویتسکی شده و عملکرد شناور تحت تأثیر آن بررسی شده است. همچنین برنامه ای به کمک MATLAB تهیه شده که مقاومت، زاویه تریم و توان مؤثر شناور تندرو را در محدوده پروازی برای شناور مجهز به تری متب و یا شناور پروازی بدون تریم تب محاسبه می کند.