سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

داود مستوفی نژاد – دانشیار، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکدة مهندسی عمران
حامد حسین نظری منفرد – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکدة مهندسی عمران

چکیده:

در این تحقیق دوام بتن‌های حاوی میکروسیلیس و پودر سنگ آهک، در محیط‌های سولفات منیزیم ۵% و آب خالص در دو حالت دائماً مستغرق و تحت ۲۵۰ و ۵۰۰ سیکل تر و خشک شدن متوالی مورد بررسی قرار گرفت. همچنین تأثیر عوامل سولفات، تعداد سیکل‌ها در نسبت‌های مختلف آب، پودر سنگ آهک و میکروسیلیس به سیمان به همراه پارامتر زمان، در کاهش وزن و کاهش مقاومت فشاری بررسی شد. بدین منظور ۱۸ طرح اختلاط، شامل بتن‌های حاوی ۰، ۱۵ و ۳۰ درصد پودر سنگ آهک جایگزین سیمان در دو حالت بدون میکروسیلیس و ۱۰ درصد میکروسیلیس جایگزین سیمان در نظر گرفته شد. همچنین برای ساخت این بتن‌ها از سه نسبت آب به سیمان ۳/.، ۴/. و ۵/. استفاده گردید. نتایج این تحقیق که با انجام آزمایش‌های مذکور بر روی ۵۱۲ نمونة ۷۰×۷۰×۷۰ میلیمتری در ۲ زمان ۷۰ و۱۴۰ روزه انجام شد، نشان داد که سیکل‌های تر و خشک شدن در محیط سولفات منیزیم ۵% اثر تخریبی یون سولفات را افزایش می‌دهد. همچنین برای نمونه‌های تحت سیکل‌های تر و خشک شدن در محیط سولفات، اضافه کردن ۳۰% پودر سنگ آهک باعث کاهش مقاومت فشاری شده ولی اضافه نمودن ۱۰% میکروسیلیس، باعث بهبود دوام بتن‌ها شده است