سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حمیدرضا مهدی پور – پژوهشکده مهندسی فرآیند، پژوهشگاه صنعت نفت ایران
مهدی محمدی – پژوهشکده پالایش، پژوهشگاه صنعت نفت ایران
جواد علایی – پژوهشکده پالایش، پژوهشگاه صنعت نفت ایران
مرتضی تاجریان – پژوهشکده پالایش، پژوهشگاه صنعت نفت ایران

چکیده:

در فرآیند جدید سولفورزدایی هیدروژنی با برج واکنشی، با حذف جداکننده ها و برج دفع ، ضمن کاهش سرمایه گذاری مورد نیاز، امکان تعدیل شرایط عملیاتی نظیر دما و فشار وجود دارد. برای بررسی کلیه
جوانب طراحی و عملیاتی برج های واکنشی، انجام شبیه سازی رایانه ای امری ضروری است. این کار با استفاده از شبیه ساز توسعه یافته در پژوهشگاه صنعت نفت ایران که از انعطاف پذیری بالایی برخوردار است، در شرایط مختلفی از جمله شرایط دمایی و فشاری مختلف، برای خوراک گازوئیل انجام شد. در این مقاله بخشی از دستاورد های این کار که حاوی نتایج جایگزینی معادلات سینتیکی لانگمیر ‐ هینشلوودبجای معادله از نوع توانی در شبیه سازی جهت بررسی اثر تغییرات فشار بر نحوه عملکرد برج می باشد، ارائه شده است. نتایج حاصله ضمن اثبات کارایی شبیه ساز در بکارگیری مدل های پیچیده سینتیکی و حصول جواب، همچنین تأثیر فشار عملیاتی را بر عمکرد برج واکنشی HDS مشخص نمود.