سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سورن نوروزی – آزمایشگاه تحقیقاتی دینامیک سیالات محاسباتی، دانشکده مهندسی شیمی، د
سید حسن هاشم آبادی –

چکیده:

در این کار تأثیر ساختارهای متفاوت کلگی هیدروسیکلون بر روی راندمان جداسازی هیدروسیکلونهای جدایش نفت از آب، تغییر رفتار دو فاز نفت و آب و تغییر پروفایل های سرعت با استفاده از تکنیک CFD و استفاده از نرم افزار FLUENT نسخه ۶.۳ بررسی شده است. به منظور شبیه سازی جریان درهم در داخل هیدرسیکلون از مدل RSM و از مدل اولرین به منظور شبیه سازی جریان دو فازی مایع‐مایع و پیش بینی رفتار فاز پراکنده در محدوده مسأله، برای بررسی تاثیر تغییرات هندسه هیدروسیکلون بر راندمان جداسازی نفت و آب استفاده شده است. همچنین پروفایلهای سرعت، سرعت مماسی، محوری و شعاعی در داخل هیدروسیکلون برای هر یک از هندسه های پیشنهادی توسط شبیه سازی بدست آمده است.