سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی گیاهان دارویی، طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
مژگان یاری – کارشناس ارشد فیزولوژی گیاهی، دانشکده علوم، دانشگاه رازی کرمانشاه
ناصر کریمی – عضو هیئت علمی گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه رازی، کرمانشاه
حمیدرضا قاسمپور – عضو هیئت علمی گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه رازی، کرمانشاه
ام البنین مرادی – کارشناس ارشد فیزولوژی گیاهی، دانشکده علوم، دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده:
؛Saturejahortensis L. گیاهی معطر و دارویی ا ست که اثرات مهمی در درمان دردهای عضلانی، تهوع، بیماری های عفونی و اسهال دارد. تنش شوری یکی از مهمترین عواملی است که تولید محصولات مختلف در نواحی خشک و نیمه خشک را محدود می سازد. تنش ا سمزی یکی از مهمترین فاکتورهای محدد کننده در مراحل مختلف رشد گیاهی است. جوانه زنی و مراحل اولیه رشد و استقرار گیاه به طور قابل توجهی تحت تنش های غیرزیستی قرار می گیرند. جوانه زنی بذر یک مرحله بحرانی در طول دوره رشد و نمو گیاه است و تحمل رشوری در این مرحله از رشد، به جهت استقارر گیاهانی که در خاک های شور رشد می کنند از اهمیت خاصی برخوردار است. در این آ زمایش اثر شوری روی جوانه زنی بذر گیاه مرزه Satureja hortensis مورد بررسی قرار گرفت. سطوح شوری که با استفاده از NaCl ایجاد شد شامل ۶ سطح (۰، ۱۰، ۲۵، ۵۰، ۱۰۰ و ۱۵۰ میلی مولار) و طرح آزمایش از نوع کاملاً تصادفی با سه ت کرار بود. بذر برای هر تیمار روی کاغذ صافی، داخل پتری دیش گذاشته شده بود قرار گرفت. آزمایش در شرایط کنترل شده و درون ژرمیناتور انجام شد. سطوح بالای شوری سرعت و درصد جوانه زنی گیاه مرزه را کاهش داد یعنی این گونه نسبت به شرایط شوری حساس می باشد.