سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سهیلا امام یاری – دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان- بخش فیزیک
حسین فضلی – دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان- بخش فیزیک

چکیده:

پپتید های مکمل یونی EAK 16 ماکرومولکول هایی هستند که در حالت محلول رفتارهای انباشتگی غنی از خود نشان می دهند. مشاهدات آزمایشگاهی سه نوع خوداجتماعی متفاوت برای سه نوع پپتید EAK 16 به نامهای EAK16-II ، EAK16-I و EAK16-IV نشان داده است. با وجود اینکه تعداد و نوع اسیدهای آمینه ی تشکیل دهنده ی این سه نوع پپتید یکسان است، تنها به دلیل تفاوت توالی اسیدهای آمینه در آنها پپتیدهای نوع I و II اجتماعات فیبری شکل و پپتید نوع IV اجتماعات گلبولی شکل تشکیل می دهد. در این مقاله انباشتگی پپتیدهای EAK 16 در محلول و تأثیر سه نوع توالی اسید آمینه در خوداجتماعی این پپتیدها به روش شبیه سازی دینامیک مولکولی بررسی شده است و نتایج بدست آمده در توافق خوبی با مشاهدات آزمایشگاهی است.