سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنگره سرامیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدعلی طیبی فرد – پژوهشگاه مواد و انرژی
رحیم یزدانی راد – پژوهشگاه مواد و انرژی
مسعود درودیان – پژوهشگاه مواد و انرژی
کامران احمدی – پژوهشگاه مواد و انرژی

چکیده:

هدف از اجرای این پروژه، تهیه قطعات پایه MoSi2 در سیستم سه تایی (Mo-Si-Al) و چگالش آن در حین سنتز به روش SHS ، بدون عبور از روش های تکمیلی و اعمال فشار خارجی و مطالعه محصول سنتز شده از نظر ریزساختاری و فازیبود . ابتدا مخلوط استوکیومتری مواداولیه ( پودرهای فلزی Al ، Si ، Mo ) در ترکیب ؛ x=0.2-0.5 و— تهیه و سپس نمونه های خام پرس شده از این پودر مخلوط، ( پیش گرمایش ) و در رأکتور احتراق سنتز شد . از جمله شاخص های اندازه گیری شده عبارت بودند از : چگالی خام و نهایی محصول، سختی سنجی، تحولات فازی، حرارتی و ریزساختاری اشاره داشت که با استفاده از فنĤوری های به ترتیب DSC ، SEM و XRD مورد بررسی قرار گرفتند . . با جانشینی Al و بهینه سازی عوامل مؤثر بر فرآیند سنتز نتایج زیر به دست آمد : افزایش چگالی نسبی محصول به بالاتر از %۹۰ ، کاهش دمای سنتز از حدود ۱۴۰۰ به ۷۵۰ درجة سانتی گراد و تغییر شکل دانه ها به سمت مرز دانه های با تحدب ب یشتر . آنالیزهای انجام شده حاکی از سنتز فاز Mo(SiAl)2 در نسبت استوکیومتری x=0.2 و تشخیص و ارزیابی فاز جدید Mo2.85Al1.91Si4.81 در نسبت های استوکیومتری۰۰٫۵≤x≤۰٫۳ f بود.