سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

بنفشه نوروزی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
غلامعباس بارانی – استاد گروه مهندسی عمران، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

با توجه به اهمیت جریانهای حد فاصل مخازن در سیستمهای چند مخزنه و نیز تاثیر پذیری این جریانها از مقادیر ورودی و خروجیهای قابل تامین پایاب هریک از مخازن ،مطالعه اساسی در زمینه بهینه سازی جریان حدفاصل دو سد، به طوری که با هرگونه افزایش یا کاهش در مقادیر ورودی و خروجی از مخازن،محدوده تغییرات جریان حد فاصل دو سد ،قابل قبول باشد، ضروری به نظر می رسد.در این مطالعه ،حوزه رودخانه فرضی C به طول ۳۹۶ کیلومترشامل دو سد مخزنی A,B که حجم هریک به ترتیب ۸۱۵ و۱۵۰۰میلیون متر مکعب می باشد،مورد بررسی قرار گرفته است.کنترل سیلابهای سالانه در منطقه،تولید انرژی برق آبی ،ذخیره سازی آب جهت تامین آب آبیاری اراضی کشاورزی منطقه از جمله اهداف احداث سدها در حوزه مورد نظر بوده است.با توجه به شرایط منطقه و نیز جمعیت در حال رشد ،تابع هدف مناسب مشخص گشته و ضمن رعایت قیود لازم ،با ایجاد تغییر در مقادیر ورودی و نیازمندیهای پایاب مخازن ،میزان بهینه جریان حدفاصل سدها محاسبه گردیده است،.به طوری که در این تحقیق ،محدوده بهینه نوسان در این جریان ها با توجه به شرایط ذکر شده (۱۲٫۴-۵٫۴) متر مکعب بر ثانیه ارزیابی گردیده است.