سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

ایرج ستاری فر – استادیاردانشگاه صنعتی امیرکبیر ، دانشکده مکانیک
داود اکبری – کارشناس ارشددانشگاه صنعتی امیرکبیر ، دانشکده مکانیک

چکیده:

تنشهای پسماند جوشی یکی از انواع تنشهای حرارتی است که در اثر توزیع غیر یکنواخت حرارت و تغییر شکلهای پلاستیک موضعی در قطعات به وجود می آیند. در این مقاله تنشهای پسماند ایجاد شده در اتصال س ربه سر جوشکاری شده دو لول ه غیر همجنس، با انجام تحلیل ترمو-الاستو-پلاستیک به روش المان محدود و انداز ه گیری تجربی از روش کرنش سنجی سوراخ محاسبه شده است.برای ارزیابی صحت نتایج بدست آمده از تحلیل المان محدود، این نتایج با نتایج تجربی مقایسه شده است. همچنین به کمک آنالیز المان محدود، اثرات میزان حرارت ورودی بر بزرگی و توزیع تنشهای پسماند مورد بررسی قرار گرفته است.