سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محسن امیررحمت – لیسانس مهندسی استخراج معدن، امور تحقیق و توسعه مجتمع مس سرچشمه
محمدرضا صادق زاده – لیسانس مهندسی استخراج معدن، امور تغلیظ مجتمع مس سرچشمه

چکیده:

روزانه بیش از ٤٠٠٠٠ تن ماده معدنی از معدن مس سرچشمه استخراج میگردد و عملیات خردایش ، آسیاکنی و فلوتاسیون در ادامه فرآیند جهت جدایش کانه از باطله انجام میگیرد. با توجه به آنکه بخشی از عملیات آزاد سازی کانه از باطله تو سط فرآیند سنگ شکنی عملی میگردد ، بررسی و شناسایی پارامترهای موثر بر کارآیی کارخانه سنگ شکنی میتواند اثر مهمی بر کاهش هزینه عملیاتی و برنامه ریزی بهتر عملیات داشته باشد . این مقاله بررسی یکی از عوامل موثر بر کارآیی کارخانه سنگ شکنی یعنی دانه بندی سنگ معدن ورودی را مورد بررسی قرار داده است در طول انجام این تحقیق جهت بررسی تاثیر دانه بندی خوراک بر محصول ، نمونه گیری متناسب با وضعیت عملیاتی طراحی گردید و شش نمونه از خوراک و شش نمونه از محصول کارخانه سنگ شکنی تهیه شد . سپس آنالیز سرندی بر روی نمونه های فوق بعمل آمد و نتایج حاصله نشان داد که دانه بندی خوراک نسبت به طرح اولیه ریزدانه تر بوده و دانه بندی محصول نسبت به طرح اولیه درشت دانه تر میباشد . همچنین اثر تغییرات دانه بندی خوراک بر کیفیت دانه بندی محصول بررسی شد و تاثیر وضعیت دانه بندی خوراک بر زمان کارکرد سنگ شکن مورد ارزیابی قرار گرفت . در پایان نتیجه گیری شد که جهت کاهش هزینه های عملیاتی ، تغییر دانه بندی خوراک و محصول و انطباق آن با طرح اولیه میتواند اثر مهمی بر هزینه عملیاتی داشته باشد.