سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنگره سرامیک ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

هودسا مجیدیان – پژوهشکده صنایع رنگ، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

گرافیت کلوییدی یا سیستم کلوییدی گرافیت، پودر گرافیت بسیار ریزی است که در حلال یا مایعی به نام سوسپانسیون، معلق شده باشد . حلال می تواند آب یا الکل باشد که به مقدار کمی بایندر نیاز دارد . سوسپانسیون های کلوییدی گرافیت در صنعت رنگدانه، تولید مواد کامپوزیتی هادی، جوهرها و رنگ ها، لاستیک ها، الکترودها، لایه های هادی و جرم های ریختنی حاوی کربن کاربرد بسیار زیادی دا رند . مقدار ماده جامد سوسپانسیون های گرافیتی به منظور کاربرد در صنایع مختلف متفاوت است . از آنجایی که پایدارسازی گرافیت در محیط آبی مشکل می باشد، لذا در این تحقیق تلاش شده است تا با تهیه یک سوسپانسیون پایدار گرافیتی بتوان از ترکیبی واحد در کارب ردهای مختلف استفاده نمود . از این رو سوسپانسیون های گرافیتی با ۵ تا ۳۰ درصد ماده جامد با آزمون های حجم رسوب، رئولوژی و توربیدیمتری ارزیابی گردید . نتایج حاصل نشان داد که پایدارترین نمونه ها، سوسپانسیون های تهیه شده با %۲۰ گرافیت بودند .