سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

امیر خاکپای – دانشجوی کار شناسی ارشد- دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تهران، دانشگاه ت
حسین ابوالقاسمی – استادیار-دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تهران، دانشگاه تهران- دانشکده
محمد قنادی مراغه – استاد- عضو هیأت علمی سازمان انرژی اتمی ایران، دانشگاه تهران- دانشکده ف
هژبر صحبت زاده لنبر – دانشجوی کار شناسی ارشد- دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تهران، دانشگاه ت

چکیده:

بررسی توزیع اندازه قطرات در دستگاه میکسر ستلر یکی از پارامترهای مهم در طراحی میکسر ستلرها می باشد، زیرا با به دست آوردن اندازه قطرات در دیسپرشن های مایع-مایع می توان به شرایط بهینه عملکرد دستگاه رسید. در این تحقیق برای به دست آودن اندازه قطرات، آزمایشهای متعددی با یک دستگاه میکسر ستلر ٥ تک مرحله ای انجام شده است. به طور کلی سی آزمایش در هلدآپ ها و دورهای مختلف انجام شده است. در هر آزمایش، اندازه قطرات و هلدآپ هر مرحله اندازه گیری شده است. به طور کلی با توجه به نتایج به دست آمده می توان گفت که در هلدآپ ثابت، با افزایش دور همزن اندازه قطرات کوچکتر می شود و در دور ثابت با افزایش هلدآپ اندازه قطرات بزرگتر می شود. بعد از به دست آوردن اندازه قطرات در آزمایشهای انجام شده، یک مدل تجربی برای به دست آوردن اندازه قطرات ارائه شده است.