سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و برنامه ریزی انرژی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

غلامرضا نبی بیدهندی – استادیار دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران
علی دریابیگی زند – دانشجوی دوره دکترای مهندسی محیط زیست، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهر

چکیده:

رشد فزاینده تعداد خودروهای شخصی در تهران موجب افزایش چشمگیر انتشار گاز گلخانه ای دی اکسید کربن و آلاینده های سمی در سالهای اخیر شده است. بخش حمل و نقل با سهمی برابر ۲۷/۵ درصد، بیشترین مقدار انتشار CO2 را در میان سایر بخشهای مصرف کننده انرژی بر عهده دارد. سازمان حفاظت محیط زیست ایران در راستای اجرای برنامه جامع کاهش آلودگی هوای تهران اقدام به انجام عملیات رسوبزدایی از تعدا زیادی از خودروهای سواری در تهران کرد. این تحقیق به بررسی تاثیر رسوبزدایی از خودروهای پیکان و پراید بر تغییر سطح انتشار گاز گلخانه ای CO2 خروجی از این خودروها می پردازد. اندازه گیری غلظت CO2 خروجی از خودروها به موازات انجام عملیات رسوبزدایی، از ابتدای تیر ۱۳۸۳ تا انتهای دی ۱۳۸۳ انجام شد. نتایج حاصل از اندازه گیری های مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. نتایج نشان داد که عملیات رسوبزدایی انتشار گاز گلخانه ای CO2 خروجی از پیکان و پراید را به ترتیب ۱۵/۳۸ و ۱۲/۳۱ درصد افزایش می دهد.