سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

فرهاد رحیمی – کارشناس ارشد، سازمان صنایع دریایی
کامبیز بخشنده – عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
ایرج رجبی – عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

روشهای زیادی برای بررسی تمرکز تنش در اطراف سوراخها وجود دارد که می توان به روشهای تحلیلی، عددی و آزمایش اشاره نمود. در این مقاله توزیع تنش در یک صفحه مستطیلی دارای یک سوراخ در مرکز آن بکمک روش اجزاء محدود مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از انجام این کار، تحلیل و بررسی تأثیر زاویه الیاف بر تمرکز تنش حول سوراخ در یک صفحه با عرض محدود تحت اثر بار استاتیکی درون صفحه ای می باشد. مطالعات و نتایج حاصل در مورد سه نوع مختلف از مواد ارتوتروپیک کامپوزیتی و سه حالت مختلف از نسبت قطر سوراخ عرض صفحه انجام شده است. برای انجام تمام بررسی های اجزاء محدود از نرم افزار MSC/PATRAN/NASTRAN استفاده شده است.