سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مرتضی ابوطالبی – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک ساخت و تولید، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگ
محمد گلزار – استادیار بخش مهندسی مکانیک ، گروه ساخت و تولید ، دانشکده فنی و مهندسی،
حسین توانایی – استاد دانشکده نساجی، دانشگاه صنعتی اصفهان
احسان سالم – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک ساخت و تولید، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگ

چکیده:

در این تحقیق تأثیر ساختمان نخ هیبریدی Side By Side(SBS) از نظر تغییر نسبت نخ شیشه به نخ پل یپروپیلن موجود در آن) بر درصد حجمی حباب قطعۀ کامپوزیتی ترموپلاستیک تهیه شده از آن و به روش پرس گرم بررسی شده است. برای این منظور ۳ نخ هیبریدیSBS با نسبت های نخ شیشه به نخ پل یپروپیلن ۱:۱ , ۲:۱, ۳:۱ تهیه شد بااستفاده از هریک از این ن خها، به طور جداگانه پارچ ههای تک جهته و پارچ ههای کشباف (نیتینگ) بافته شد، سپس این پارچه ها به روش پرس گرم، قالبگیری و قطعات کامپوزیتی ترموپلاستیک از آنها تهیه شد. نتایج نشان داد: با تغییر درصد به کار رفته در بافت پارچه ها، که به افزایش درصد حجمی الیاف شیشۀ موجود در قطعات (درقطعات تک جهته از ۲۵ % به ۵۱ % و در قطعات کشباف از ۲۶ % به ۵۲ %) منجر می شود، درصد حجمی حبا ب Void موجود در آنها افزایش یافت، که این افزایش در قطعات کشباف بیشتر از قطعات تک جهته بود، ب هطوریکه درصد حجمی حباب موجود در قطعۀ کشباف تهیه شده از نخ هیبریدی SBS با نسبت ۳:۱ ، در حدود ۲% بالاتر از قطعۀ تک جهتۀ تهیه شده با همان نخ هیبریدی م یباشد، از طرفی با کاهش تراکم حلقه، در پارچ ههای کشباف درصد حجمی حباب در قطعات تهیه شده از آنها افزایش یافت.