سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش زمین شناسی زیست محیطی و پزشکی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

جابر مظفری زاده – کارشناسی ارشد زمین شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز
منوچهر چیت سازان – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

منابع آب زیرزمینی دشت گتوند در تامین آب کشاورزی و صنعتی منطقه نقش حیاتی دارد، بنابراین بررسی وضعیت کیفی آن به دلیل تأثیر بسیار زیاد آن بر محیط اطراف یکی از اولویت¬هایی است که باید مورد توجه قرار گیرد. هدف از این مطالعه آنالیز کیفی منابع آب زیرزمینی و تعیین تأثیر سازندهای زمین‌شناسی در تنزل کیفیت آب زیرزمینی منطقه می‌باشد. برای این منظور محیط هیدروشیمیایی منطقه توسط نرم¬افزارهای هیدروشیمیاییAq.Qa ، Aquachem 4.0 و با استفاده از داده¬های شیمی آب زیرزمینی دشت گتوند شبیه¬سازی گردید ونمایه¬های اشباع کانی¬ها، رخساره¬های هیدروشیمیایی آب، مقدار کل مواد محلول و … محاسبه یا مشخص گردید و نمودارهای یک یا چند متغیره عوامل هیدروشیمیایی موثر رسم گردید. نتایج نشان می¬دهد که مهمترین عامل موثر بر کیفیت آب زیرزمینی در این منطقه واکنش بین آب و سازندهای زمین¬شناسی است. سازندهای ژیپس و هالیت¬دار ( به ویژه سازند گچساران) در قسمتهای شمالی دشت باعث تغییر تدریجی تیپ آب به تیپ سولفاته در آن قسمت¬هامی¬شوند. رسوبات دانه¬ریز ناشی از سازند¬های مارن¬دار مانند بخش لهبری ، نیز باعث ایجاد واکنش¬های تعویض یونی و افزایش یون¬های محلول در آب می¬گردند.