سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۲۴

نویسنده(ها):

فتاح رمضانعلی –
فاطمه سلطانی –

چکیده:

هدف این تحقیق بررسی تأثیر دو کاربری ت جاری و صنعتی از بین کاربریهای ۱۲ گانه در حمل و نقل و ترافیک تهران می باشد . این شهر بنا به دلایل تاریخی ٬ اجتماعی ٬ سیاسی و اقتصادی و حضور صنایع و مشاغل که اغلب نقش فراشهری و ملی دارند ٬ ۳۰% صنایع کشور ٬ ۶۴۰/۰۰۰ فعالیت شغلی و ۴۰۰/۰۰۰ واحد صنفی را در خود جای د اد ه و موجب شده است که ۴۴ % سفرهای درون شهری تهران با هدف تأمین کالا ٬ خدمات و اشتغال صورت پذیرد که بیش از دو میلیون سفر در روز خواهند داشت . لذا در نگاه اجمالی باتوجه به سرانه های تجاری در تهران که ۱/۸ و صنعتی ۲ / ۷ می باشد می توان دریافت که این آمار از ۴ شهر بز رگ کشور نیز بالاتر می باشد . همچنین کانونهای شغلی ( علاوه بر تعداد قابل توجه آنها ) ٬ به علت استقرار در شریانهای اصلی و مبادی ورودی و خروجی شهر ٬ حمل و نقل کالا و کارکنان ٬ انجام امور اداری و فقدان مدیریت اصولی تقاضا در حمل و نقل شهری و ترافیک نقش بسیار مؤثر می دارد . در این خصوص ضمن بررسی اثر و نقش ساماندهی اینگونه فعالیتها و کاربریها که علاوه بر تأمین اهداف زیست محیطی از جنبه های ترافیکی هم مهم می باشد واحدهایی که مستقیم و غیر مستقیم در ترافیک تأثیر دارند از طریق بند ۰۲ ماده ۵۵ قانون شهرداریها به منظور رفع معضلا ت ترافیکی ٬ کاهش تقاضا و سفرها زاید مورد بررسی قرار گرفته است . در این تحقیق از میان ۶۶ نوع شغل ( کل ) ٬ ۴۷ نوع آنها که به صورت مستقیم ترافیک زا می باشند و همچنین ۸۲ مورد کانون شغلی که بصورت راسته ای ( بورس ) فعالیت می کنند مطالعه شده است .
در نهایت پیشنهادها و راهکارها با در نظر گرفتن معیارهای مکان گزینی و طراحی هندسی معابر ٬ همسو با طرحهای بالادستی و الگوهای رفتاری مناسب ٬ افزایش سطح خدمت رسانی با چگونگی نظارت بر تأسیس و ادامه فعالیت واحدهای تجاری و صنعتی مدنظر قرار گرفته است .