سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

امیر پاکدل – فارغ التحصیل دوره کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، پرد
مسعود امامی – دانشیار دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، پردیس دانشکده های فنی، دانش
حسن فرهنگی – دانشیار دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، پردیس دانشکده های فنی، دانش

چکیده:

در این پژوهش کامپوزیت Al-6061/10 Vol.%SiC با اندازه متوسط ذرات ۴۸ میکرومتر با روش ریخته گری گردابی تولید گردید که امروزه بیشترین کاربرد را جهت تولید کامپوزیت های زمینه فلزی دارا می باشد. سپس این ماده تحت عملیات اکستروژن داغ قرار گرفت و تأثیر سرعت جابجایی سنبه بر ریزساختار و استحکام آن بررسی شد. نتایج حاصل بیانگر آن بود که افزایش سرعت جابجایی سنبه باعث کاهش قطر متوسط ذرات کاربید سیلیسیم گشته و به عبارت دیگر پدیده شکست فاز ثانویه حین تغییر شکل افزایش یافت. میزان تخلخل کامپوزیت نیز با افزایش سرعت تغییر شکل افزایش یافت که منجر به کاهش استحکام کششی گردید.