سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین سمپوزیوم بین المللی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فریدون وفایی – دانشیار دانشکده عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
سیدامیرناصر هراتی – دانشجوی دکتری مهندسی عمران آب محیط زیست، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالد
حسین صباغیان – دانشجوی دکتری مهندسی عمران آب محیط زیست، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالد

چکیده:

امروزه سکونت در کنار سواحل با رشدی حدود ۳ برابر متوسط جمعیت در سایر نقاط جهان در جریان است. از طرفی آبگرفتگی سواحل در این مناطق تهدید بسیار جدی بر جان و مال مردم دارد و از سوی دیگر ریشه این خطرات ناشی از تغییرات آب و هوایی نشات گرفته از گرمایش جهانی و انتشار گازهای گلخانه ای است. مطالعات نشانگر آن است که سطح آب دریاها در قرن گذشته بین ۱۰ تا ۲۰ سانتی متر بالا آمده است و افزاش انتشار گازهای گلخانه ای تاثیرات شناخته شده ای برروی آب و هوای کره زمین خواهد گذاشت. با توجه به درازمدت بودن اثرات بالا آمدگی آب دریا و پیچیدگی های موجود در تعیین دقیق این مقدار در این مطالعه سعی بر آن شده تا میزان بالا آمدن آب دریا برای سواحل جنوبی کشور در قالب سناریوهای مختلف محاسبه گردد. بدین منظور با کمک ابزار GIS و مدلهای ارتفاعی رقومی تراز نهایی آب در منطقه تحت خطر سیلاب تعیین شده، نهایتا تاثیر باد، موج، سایر عوامل هیدرودینامیکی در بالا آمدگی آب دریا در قرن حاضر بررسی شده است نتایج حاصله بیانگر تاثیر افزایش تراز آب بر زیستگاههای جزر و مدی و آبخوانهای ساحلی می باشد که این امر ضرورت اتخاذ مدیریت یکپارچه در این مناطق تاکید می نماید.