سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: سومین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

قدیر اخوان – دانشکده مهندسی برق دانشگاه بوعلی سینا
حسین مرادیان لطفی – دانشکده مهندسی برق دانشگاه بوعلی سینا

چکیده:

بنابر اطلاعات مندرج در بروشور سازمان ملی بهره‎وری انرژی ایران ۱۸ تا ۲۰ درصد امکان صرفه‎جویی در مصرف انرژی صنایع وجود دارد که با ایجاد بهره‎وری بیشتر می‎توان این صرفه‎جویی را به عمل آورد نظر به اینکه انرژی برق به عنوان یک انرژی کلیدی جهت صنایع می‎باشد و بیشترین انرژی مصرفی نیز انرژی برق می‎باشد لزوم بررسی روشهایی جهت بهینه‎سازی مصرف انرژی برق در صنایع لازم به نظر می‎رسد.
انتقال توان الکتریکی از نظر رابطه فرمولی از رابطهتبعیت می‎کند جهت انتقال یک توان ثابت تحت ولتاژ مشخص (ولتاژ تحویلی به مصرف‎کننده) ملاحظه می‎گردد که حاصلضرب جریان دریک مقدار ثابت خواهد بود که در صورت پائین بودن ضریب توانمقدار جریان افزایش می‎یابد که در صورت اصلاح آن و نزدیک کردن آن به مقدار ماکزیمم (یک) مقدار جریان در حداقل مقدار خود خواهد بود که بدین ترتیب تأثیرات منفی ناشی از عبور جریان (تلفات و اشغال ظرفیت) کاهش خواهد یافت.
در این تحقیق نمونه‎هایی از صنایع مختلف جهت توصیف موضوع انتخاب گردیده‎اند و در هر نمونه مقدار ضریب توان محاسبه گردیده و همچنین مقدار خازن و هزینه نصب تجهیزات مورد نیاز جهت اصلاح توان برآورد گردیده است و در صورت اصلاح ضریب توان جهت هر مورد مقدار کاهش تلفات در سیستم انتقال مصرف‎کننده و نیز مقداری از ظرفیت تجهیزات انتقال که بدین ترتیب آزاد خواهد شد محاسبه گردیده است و در نهایت تأثیر اصلاح ضریب توان بر بهره‎وری مصرف برق جهت مصرف‎کنندگان صنعتی مورد بررسی قرار گرفته است.