سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

جواد صاین – دانشگاه بوعلی سینا، همدان
علی دارایی – دانشگاه بوعلی سینا، همدان

چکیده:

در این مقاله برآورد و اندازه گیری ضریب کلی انتقال جرم برای فرآیند استخراج ما یعمایع، در حضور آلاینده درون یک محیط خورده به عمل آمده است . از یک ستون استخراج، مجهز به دیسک های گردان و یک سیستم شیمیایی با کشش بین سطحی بالا استفاده شده است . طی ۱۵۰ آزمایش انجام شده، جزء انتقال یابنده (استن) از فاز پراکنده (تولوئن) به فاز پیوسته (آب) استخراج گردیده و پس از محاسبه ضریب کلی انتقال جرم، یک مدل تلفیقی برای آن ارائه گردیده که دارای حداکثر خطای ۶/۹% ± در مقایسه با مقادیر تجربی آنها می باشد. در این مدل اثرات غلظت آلاینده، سرعت همزدن و اندازه قطرات منظور شده است.