سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مجتبی علمداری – دانشجوی کارشناسی ارشد (مهندسی باغبانی)
سعیده حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد (مهندسی باغبانی)دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد جهرم، گروه باغبانی، جهرم، ایران

چکیده:

کنار کازرونی با نام علمیZiziphus lotus درختچه ای برگ ریز از خانوادهRhamnaceaeبا ارتفاع ۲ تا ۵ متر،۵ و بومی ناحیه مدیترانه است. این درختچه دارای فواید اقتصادی بسیاری بوده که از cm با برگ های سبز براق به طولجمله آن می توان به استفاده در طرح های بیابان زدایی، کاربرد دارویی، تغذیه دام، تعدیل آب و هوا، تأمین سوخت و… اشاره نمود. به منظور تسهیل در امر تکثیر و پرورش این گیاه، پژوهشی با موضوع بررسی عمق های مختلف کاشت برجوانه زنی بذر کنار کازرونی صورت گرفت و جوانه زنی کنار در عمق های۱ تا۱۰cmبررسی شد. بر پایه نتایج به دست آمده، با افزایش عمق کاشت بذر این گیاه، از درصد جوانه زنی بذر و تعداد بذرهای جوانه زده کاسته شده و نیز عمق کاشت بذر، بر میانگین زمان لازم برای خروج دانهال از خاک MTE)در سطح ۵درصد تأثیر معنادار گذاشته وموجب افزایش آن می گردد. ضمناً جوانه زنی برای عمق های بیش از۴cmصورت نگرفت.