سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

کامران امینی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مجلسی
محمدعلی سلطانی – مجتمع فولاد آلیاژی اصفهان
علی شفیعی – دانشکده مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

فولاد ۱/۲۳۰۴ یک فولاد پر مصر ف در ساخت غلتک های نورد سرد می باشد . در این قطعات درصد فولادآستنیت باقیمانده تأثیرات قابل توجهی بر عمر غلتک بر جا می گذارد، زیرا در شرایط کاری به دلیل وجودتنشهای اعمالی، احتمال تبدیل شدن آستنیت باقی مانده به مارتنزیت وجود خواهد داشت . بدین سان مارتنزیت حاصله می تواند شکست ه شد ن غلتک را به دنبال داشته باشد . نتایج آزمایشها انجام شده در این تحقیق نشان داد که میتوان با عملیات حرارتی زیر صفر مقدار آستنیت باقیمانده در ساختار را کاهش داد. در تحقیق حاضر تاثیر عملیات حرارتی زیر صفر روی مقدار آستنیت باقی مانده در ساخت ار فولاد مذکور مورد بررسی قرار گرفته است . نتایج حاصل نشان داد که بهترین دمای آستنیته کردن ۱۰۰۰درجه سانتیگراد و مدت زمان ۴۵ دقیقه میباشد. سپس با اعمال این شرایط و کوئنچ کردن نمونه ها در هر یک از محیط های هوا و آب، سختی آنها ۶۴HRC و میزان آستنیت باقی مانده بین ۶ تا ۷ درصد تعیین گردیده است . در ادامه ، بلافاصله پس از مرحله کوئنچ شدن نمونه ها، با قرار دادن آنها تحت عملیات حرارتی زیر صفر (در نیترو ژن مایع) برای مدت زمان ۶ ساعت سختی نمونه ها به ۶۷HRC افزایش و میزان آستنیت باقی مانده آنها به حدود ۱/۵ تا ۱/۷ درصد کاهش یافته اس ت. بنابراین انجام عملیات حرارتی زیر صفر می تواند علاوه بر افزایش سختی (در حد چند HRC) میزان درصد آستنیت باقی مانده آنرا به طور قابل ملاحظه ای کاهش دهد.