سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عبدالحسین صادقی – استادیار دانشکده مهندسی نساجی (قطب علمی نساجی) و پژوهشکده مواد و فناور
سیامک سحرخیز – استادیار دانشکده مهندسی نساجی (قطب علمی نساجی) دانشگاه صنعتی امیرکبی
سید محمد حسینی ورکیانی – استادیار دانشکده مهندسی نساجی (قطب علمی نساجی) دانشگاه صنعتی امیرکبی

چکیده:

در این پژوهش اثر میزان عملیات خارزنی بر ویژگی های کیفی پتوی تاری-پودی اکریلیک، شامل خاصیت مقاومت در برابر انتقال حرارت (عایق بندی حرارتی)، افت یا لختی و استحکام تا حد پارگی مورد بررسی قرار گرفته است. زیرا اطلاع دقیق از نحوه افزایش و کاهش ویژگی ها می تواند به یافتن مقدار بهینه خارزنی منجر گردد.عملیات خارزنی و آزمایشات کیفی لازم بر روی ۳ نوع پتوی تاری-پودی اکریلیک، بگونه ای که تقریبا بازه معمول تولید را پوشش دهند، انجام شد.نتایج حاصل از آزمایشات، در سطح اطمینان ۹۵% مورد تجزیه و تحلیل آماری رگرسیون و تحلیل های پس از ANOVA قرار گرفته و نتایج حاصل گزارش گردیده است.این پژوهش نشان داد که با تکرار عملیات خارزنی، خاصیت عایق بندی حرارتی پتو طی رابطه درجه دو افزایش می یابد. میزان لختی پتو نیز با افزایش خارزنی بهبود می یابد، لکن بهبود این ویژگی در جهات مختلف متفاوت است. بطوریکه در جهت پود با افزایش لختی قابل ملاحظه ای روبرو هستیم، در حالیکه در جهت تار، بهبودی در انعطاف پذیری ایجاد نشده و در راستای ۴۵ درجه نیز تغییرات انعطاف پذیری غیرقابل توجه است. استحکام و توان تحمل بارهای مکانیکی قبل از اینکه موجب پارگی پتو شوند نیز، با تکرار عملیات خارزنی بطور خطی کاهش می یابد.