سال انتشار: ۱۳۹۲

محل انتشار: هفتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمدسجاد اسمعیلی دهکلانی – فارغ التحصیل دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه شیراز
سیدمجتبی زبرجد – دانشیار دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه شیراز
حسین خالقی – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه شیراز

چکیده:

قابلیت حافظه دارای الیاژ نایتینول موجب کاربرد صنعتی این الیاز درصنایع مختلف ازجمله صنعت کامپیوتر کشاورزی هنروکشاورزی شده است الیاژ های NiTi به دلیل داشتن ویژگیهایی همچون مقاومت درمقابل خوردگی سازگاری زیستی بالا قابلیت تولید دراندازه های خیلی کوچک خاصیت ارتجاعی بالا و تولید نیرو درتجهیزات مهندسی پزشکی کاربرد فراوان دارند یکی ازعوامل موثر دربکارگیری الیاژنایتینول سختی و استحکام آن می باشد نظر به استحکام دهی الیاژ مذکور توسط مکانیزم رسوب سختی دریان پژوهش با تغییر شرایط پیرسازی تغییرات سختی الیاژ نایتینول مورد بررسی و مطالعه واقع شد مطالعات انجام شده برروی این پروسه و الیاژ نشان داد که شرایط بهینه عملیات محلولی الیاژ نایتینول دردمای ۱۱۰۰-۱۰۵۰ درجه سانتیگراد به مدت زمان ۱HR می باشد افزایش یاکاهش دمای عملیات محلولی ازمحدوده مذکور به ترتیب موجب ذوب جزئی و یاعدم انحلال رسوبات نیکلی درزمینه تیتانیم میشود که درنتیجه موجب افت درکارامدی عملیات محلولی میگردد سپس عملیات موثرپیرسازی دردمای ۴۵۰درجه سانتیگراد به مدت ۱۵۰ دقیقه باتشکل رسوبات ریزوهمگن درفاز زمینه موجب ایجادسختی حداکثر ۵± ۴۸۰HV گردید که بالاتر ازحداکثر مقدارارایه شده درپژوهشهای گذشته می باشد