سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فاطمه صیامی نقدهی – دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشکده مهندسی شهید نیکبخت، گروه مهندسی
حسین آتشی – دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشکده مهندسی شهید نیکبخت، گروه مهندسی
علی اکبر میرزایی – دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشکده علوم پایه، گروه شیمی
مصطفی فیضی – دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشکده علوم پایه، گروه شیمی

چکیده:

عملکرد کاتالیستهای کبالت -منگنز تهیه شده به روش همرسوبی در شرایط عملیاتی مختلف برای تبدیل گاز سنتز به اولفینهای سبک مورد بررسی قرار گرفت . اثرات ترکیب و شرایط تهیه کاتالی ست و همچنین شرایط انجام واکنش بر عملکرد کاتالیستها بطور تجربی تعیین گردید. در بررسی عملکرد کاتالیستهای تهیه شده, کاتالیست با بالاترین میزان بهره و گزینش پذیری نسبت به محصولات پروپیلن که بمدت ٣٠ دقیقه عمردهی شد بعنوان کاتالیزور بهینه تعیین شد. عملکرد کاتالیست بمدت ٧٢ ساعت در شرایط بهینه راکتوری در محدوده دمایی ۳۵۰-۱۹۰ درجه سانتیگراد و فشار ۱ اتمسفر بررسی گردید. پس از مطالعه اثر ساپورت های مختلف بر عملکرد کاتالیزور بهینه , ساپورت TiO2 با ٢٠ % وزنی بعنوان ساپورت بهینه انتخاب گردید. دمای ۲۶۰ درجه سانتیگراد و فشار ٣ بار و نسبت H٢/CO=1:1 به عنوان بهترین شرایط عملکرد راکتور برای کاتالیزور بهینه انتخاب گردیدند.