سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

شیماء عزیزی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر
سید حمید جزایری – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه علم و صنعت ایران
سید محسن پیغمبرزاده – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر

چکیده:

در این پژوهش بررسی روند تغییرات قدرت جذب سطحی بنتونیت فعال در نتیجه تغییر پارامترهای فعالسازی مد نظر بوده است. مدت زمان فعالسازی، نسبت جرمی اسید به رس و نسبت جرمی مایع به جامد در سوسپانسیون از جمله مهمترین پارامترهایی است که در عملکرد جاذب سطحی تولید شده تأثیر بسزایی دارد. پس از انتخاب یک بازه معین، با تغییر پارامترهای ذکر شده در این بازه، نمونه های مختلفی تولید شد. فرایند حذف کلروفیل از روغن خوراکی یک فرایند جذب سطحی است که در این پژوهش به عنوان معیاری از قدرت جذب سطحی نمونه های جاذب تولید شده در نظر گرفته شد. آزمایش ها نشان میدهد که با افزایش شدت فعال- سازی، قدرت جذب سطحی در ابتدا افزایش یافته و سپس کاهش مییابد. این بررسی نشان میدهد که افزایش شدت فعال سازی لزومَا به تولید محصول مطلوب منتهی نمیشود و این فرایند نقطه بهینه ای خواهد داشت.