سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مسعود تقی زاده – دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده کشاورزی، گروه علوم و صنایع غذائی.
گلاره موسوی نژاد –

چکیده:

در چند سال اخیر، مطالعات زیادی در زمینه تولید سیتریک با استفاده از فرآیندهای تخمیری و به کارگیری سویه های قارچی مختلف و همچنین بهینه سازی شرایط در جهت دستیابی به بهره وری بالاتر صورت گرفته است. اگر چه تولید اسید سیتریک در صنعت با استفاده از نژادهای خاصی از قارچ اسپرژیلوس نایجر در محیط ملاس، شربت گلوگز یا ساکاروز صورت می گیرد، در این پژوهش از نژاد یاروویا لیپولیتیکا استفاده گردید و تأثیر شرایط مختلف محیطرشد بر تولید لسید سیتریک مورد بررسی قرار گرفته است. پارامترهای مورد اندازه گیری عبارتند از میزان گلوکز باقیمانده، راندمان تولید اسید سیتریک تا زمان تولید اسید ایزوسیتریک، تولید اسید سیتریک.
نتایج حاصله از غلظتهای متفاوت سوبسترا در محدوده ۷۰ – ۲۵۰ گرم در لیتر نشان می دهد که استفاده از غلظتهای اولیه بالاتر در فاز تولید دارای دو مزیت سرعت ویژه بالاتر از متابولیت مطلوب و استفاده بهینه از منبع کربن است، البته اثر ناچیزی هم بر سرعت تولید اسید ایزوسیتریک دارد.