سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هشتمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدرضا توکی شوشتری – دانشجوی کارشناسی ارشد انتخاب مواد، دانشگاه فردوسی مشهد
محمد بیت حردان – دانشجوی مهندسی متالورژی و مواد، دانشگاه شهید چمران اهواز
خلیل رنجبر – استادیار گروه مهندسی متالورژی و مواد دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

از آنجا که استحکام، سختی و تافنس شکست فولادهای اوتکنویید شدیداٌ به فاصله بین لایه ای بستگی دارد، مقاومت سایشی فولاد نیز به موجب یک تغییر در فاصله بین لایه ای تغییر خواهد کرد. با انجام عملیات حررتی نرماله کردن در دماهای مختلف بر روی فولاد ۱۰۸۰، فاصله لایه های پرلیتی تغییر داده شده و سپس با استفاده از دستگاه پیشرفته سایش Pin-on-disk خصوصیات تربیولوژیکی آن مورد مطالعه قرار گرفت. برای این کار تحت بار ثابت، نرخ سایش برای مسافت های مختلف اندازه گیری شد. با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) سطح سایش و ذرات سایشی مورد مطالعه قرار گرفته و مکانیزم های سایش ارزیابی گردید. بررسی ها نشان داد که با افزایش دمای آستنیته کردن و افزایش فاصله بین لایه ای پرلیت، نرخ سایش افزایش یافته و حالت هایی از سایش خراشان توآم با سایش اکسیدی در آنها مشاهده گردید. در این تحقیق تأثیر میکروساختار حاصل از عملیات حرارتی بر خ صوصیات تریبولوژیکی فولاد ۱۰۸۰ مورد بررسی قرار گرفته است.