سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد روشناس – دانشجوی کارشناسی ارشد‐ دانشگاه صنعتی مالک اشتر
سید مهدی عباسی – استادیار‐ دانشگاه صنعتی مالک اشتر
کریم زنگنه‌مدار – استادیار‐ دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

در تحقیق حاضر، جهت بهبود خواص مکانیکی فولاد زنگ‌نزن آستنیتی ۳۰۱، اثر اعمال دو سیکل مختلف فرآیندهای نورد سرد کنترل شده به همراه آنیل مورد بررسی قرار گرفت. به این منظور، عملیات نورد سرد دو مرحله‌ای و چهار مرحله‌ای، به ترتیب با میزان ۷۵ درصد و ۵۰ درصدکرنش در هر مرحله، بر روی این فولاد انجام شد. نتایج بررسی ها نشان داد که اندازه دانه آستنیت اولیه این فولاد که حدود ۵۰ میکرون بوده، طی فرآیند دو مرحله‌ای به حدود ۲۵۰ نانومتر و طی فرآیند چهار مرحله‌ای به حدود ۴۰۰ نانومتر رسید و در نتیجه سبب افزایش بیشتر سختی در فرآیند دو مرحله‌ای شده است. استحکام تسلیم آن پس از اعمال فرآیندهای نورد سرد دو مرحله‌ای و چهار مرحله‌ای به همراه آنیل، به ترتیب تا ۷/۲ و ۴/۲ برابر حالت آنیل محلولی، افزایش یافت که نسبت به کاهش درصد ازدیاد طول نسبی ایجاد شده مقدار قابل توجهی است.