سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

وحید حدادی اصل – دانشکده مهندسی پلیمر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مهدی مقری بیدگلی – دانشکده مهندسی پلیمر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سیدجعفر صادقی حسینی – دانشکده مهندسی پلیمر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

امروزه از افزودن دوده هادی به مواد پلیمری به منظور افزایش هدایت الکتریکی پلیمرها استفاده می شود. در این میان قابل ذکر است که معمو لا"رابطه بین درصد دوده و میزان هدایت الکتریکی پلیمر غیر خطی می باشد. در درصدهای کم دوده ، هدایت الکتریکی پلیمر تغییرچندانی نمی کند، به عبارت دیگر وقتی میزان دودة مصرفی از یک مقدار حدی کمتر باشد، دوده تأثیر چندانی بر روی ازدیاد هدایت الکتریکی پلیمر ندارد. پس از آن وقتی که درصد دوده به نقطة حدی موسوم به" آستانة تجمع" رسید، هدایت الکتریکی به اندازة قابل ملاحظه ای افزایش می یابد. نتایج تحقیق حاضر نشانگر این نکته بودند که با افزایش ساختار دوده، اعمال برش ملایم، افزودن مواد یونی به دلیل خنثی سازی بارهای الکترواستاتیکی حاصل در فرایند اختلاط و همچنین افزایش دمای پخت که به دلیل کاهش ویسکوزیته و تشکیل آسانتر شبکه های هادی رخ می دهد سبب می شود که آستانه هدایت به درصدهای پایینتری منتقل شود. با افزایش دمای محیط آزمایش تا نزدیکی دمای شیشه ای شدن، هدایت
الکتریکی کاهش یافته، حال آنکه در نزدیکی دمای شیشه ای شدن، هدایت الکتریکی افزایش می یابد.