سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حسن بیدادی – گروه فیزیک حالت جامد، دانشکده فیزیک دانشگاه تبریز
ساجده محمدی عارف –

چکیده:

در این کار تجربی، پاسخ واریستورهای ترکیبی تهیه شده بر اساس اکسید روی با درصدهای مختلفی از پلی آنیلین به تغییر فرکانس ولتاژ اعمالی و نیز اثر کاهش فشار هوا روی این واریستورها مورد بررسی قرار گرفته است . مقایسۀ نتایج تجربی نشان می دهد که واریستورهای با درصد پل یمر بیشتر، ظرفیت، ضریب تلفات و فاکتور کیفیت بالاتری نسبت به سایر واریستورها دارند، اما هدایت آنها پایین است و این مستقل از فرکانس ولتاژ اعمالی و فشار است. همچنین این مقایسه نشان می دهد که افزایش فرکانس ولتاژ اعمالی برای یک واریستور ترکیبی، ظرفیت و ضریب تلفات آن را پایین می آورد اما افزایش هدایت را در پی دارد. کاهش فشار هوا روی نمونهها هنگام اندازهگیری، ظرفیت، ضریب دی الکتریک و هدایت را پایین می آورد، اما اثر افزایشی روی فاکتور کیفیت دارد.