سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

بابک کندری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مواد و متالورژی پردیس دانشکده های فنی د
حمید محمدی ینگیجه – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مواد و متالورژی پردیس دانشکده های فنی د
شهرام رایگان – استادیار دانشکده مواد و متالورژی پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران

چکیده:

فعال سازی مکانیکی در آسیاب کم انرژی به منظور تولید کاربید سیلیسیم، بر روی مخلوط پودرهای سیلیس و کک نفتی با نسبت مولی یک به سه انجام شد. افزایش زمان عملیات آسیاب کاری باعث ریز شدن ذرات وپوشش بهتر ذرات سیلیس توسط کربن و ریز شدن اندازه ذرات تا ابعاد زیر میکرون شد. فعال سازیمکانیکی منجر به کاهش چشمگیر دمای تشکیل کاربید سیلیسیم شد. با افزایش دمای حرارت دهی از ۱۱۵۰ درجه سانتیگراد تا ۱۵۰۰ درجه سانتیگراد میزان پیشروی واکنش به طور قابل توجهی افزایش یافت.