سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین همایش روشهای پیشگیری از اتلاف منابع ملی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احمد موسوی – مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان زنجان
فرهاد آقاجانلو – مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان زنجان

چکیده:

تأثیر ۱۹ ساله قرق و چرا روی تغییرات پوشش‌گیاهی در منطقه جنوب شهرستان زنجان که از سال ۱۳۶۴ توسط اداره کل منابع طبیعی استان تحت مدیریت قرق قرار دارد، مورد بررسی قرار‌گرفت. بدین منظور، به تعداد چهار ترانسکت در داخل و چهار ترانسکت ۳۰ متری در مجاور قرق، درجهت عمود بر شیب مستقر گردید. روش نمونه‌برداری تصادفی و سیستماتیک بوده و از ۱۶ پلات یک متر‌مربعی استفاده شد. ترکیب گونه‌های گیاهی با ارزش خوشخوراکی کلاس یک در داخل قرقنسبت به مجاور قرق تفاوت قابل توجهی داشته‌ و ۲۸۰ درصد افزایش نشان می دهد. همچنین ترکیب گیاهان زیاد شونده و مهاجم در داخل قرق نسبت به منطقه چرا از کاهش قابل توجهی بر خورداربوده ومیزان تولیدگیاهی قرق نسبت به مجاور آن تقریبا دو برابر شده است.