سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هجدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدرضا نقاشان – دانشگاه صنعت آب و برق
هاشم اورعی میرزمانی – دانشگاه صنعت شریف
داریوش حکمت شعار – شرکت متن

چکیده:

بمنظور یافتن تاثیر مسدود شدن کانالهای حامل آب در شینه ژنراتور بر افزایش دمای شینه و بار مجاز ماشین، یک مدل آزمایشگاهی ساخته شد و آزمایشات متعددی بر روی آن صورت گرفت . از نتایج حاصل از آزمایشات میتوان به منحنی هایی دست یافت که بار مجاز ژنراتور را تحت شرایط مختلف بهره برداری بازای تعداد کانال مسدود شده تعیین میکنند . هدف نهایی از اجرای این پروژه تهیه مدل حرارتی در شرائط عادی و یا مسدود شدن کانالهای حامل آب شینه و تأثیر آن بر عمر عایق و محدودیت بارگیری ژنراتور میباشد . از نتایج این آزمایشات جهت اصلاح برنامه نرم افزاری مدل مربوط استفاده خواهد گردید