سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

خلیل رنجبر – استادیار گروه متالورژی، دانشگاه شهید چمران اهواز
نسیم نصیریان – دانشجوی کارشناسی گروه متالورژی، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

لوله های بویلر به دلیل شرایط خاص بهره برداری، در معرض عوامل مخرب متعددی قرار دارند . این عوامل از یک سو به خواص ماده بکار رفته و از سوی دیگر به شرایط کارکرد لوله ها ( شامل میدان هـای تنـشی، شـرای ط محیطـی و … ) باز می گردند .
در نیروگاه رامین اهواز واقع در استان خوزستان دلیل اصلی بروز خـوردگی لولـه هـای سـوپرهیتر ری هیتـر وجـود ناخالصی هایی است که در آب تغذیه نیروگاه استفاده می شود و منجر به بروز خوردگی های متعدد از درون لوله ها و خسارت جبران ناپذیر می که شودً بعضا منجر به خارج شدن این قسمت ها ازمدار جهت تعمیر و تعویض لوله های آسیب دیده می شود . بررسی انواع خوردگی های موجود در لوله های بویلر و علل ایجاد این خوردگی ها کمک بـه جلوگیری از بروز این معضلات می کند .