سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها (سیالات)
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
معصومه رئوفی – دانشجوی کارشناسی ارشد، بخش مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
کیومرث مظاهری – استاد بخش مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده:
در این مقاله به مطالعه و تحقیق در باره طول برگشت دود و سرعت تهویه بحرانی در آتش سوزی استخری در تونل پرداخته شده است. به همین منظور مطالعه ای بر روی یک مدل آزمایشگاهی با استفاده از نرم افزار کد باز FDS صورت گرفته است. با انتخاب نرخ گرمای آزاد شده ۱۲٫۹ کیلووات برای سوخت هپتان در یک تونل مدل شده، تغییرات دما در طول تونل بررسی شد و سرعت بحرانی بدست آمد. در ادامه برای بررسی تأثیر نرخ گرمای آزاد شده از سطح سوخت روی سرعت بحرانی، با ثابت ماندن سطح سوخت، نرخ گرمای آزاد شده تغییر داده شد. در این شبیه سازی ها مشاهده گردید که برای Q˚≤۰٫۳۵، با افزایش نرخ گرمای آزاد شده بدون بعد، سرعت بحرانی بدون بعد افزایش می یابد. برای نرخ گرمای آزاد شده بزرگتر، سرعت بحرانی بدون بعد مستقل از نرخ گرمای آزاد شده بدون بعد می شود.