سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حبیب اله قائدامینی – کارشناس ارشد مرکز مطالعات اقلیمی دانشگاه شیراز
سید محمد جعفر ناظم السادات – دانشیار بخش مهندسی آب دانشگاه شیراز

چکیده:

اخیراً تعداد زیادی از دانشمندان تغییرپذیری اقلیمی را در مقیاس زمانی زیرفصلی مورد بررسی قرار داده و آن را به عنوان نوسانات مادن – جولیان (Madden-Julian Oscillation, MJO) معرفی نموده اند . در این تحقیق تغییرات بارش ماه های فوریه , مارس و آوریل در ۹ ایستگاه مختلف استان فارس , همزمان با وقوع پدیده MJO مورد بررسی قرار گرفت . نتایج نشان داد که همزمان با وقوع فاز منفی MJO در بیشتر مناطق این این استان میزان بارندگی ماه فوریه و آوریل به احتمال افزایش چشمگیری خواهد داشت . همزمان با وقوع فاز مثبت MJO در تمامی مناطق مورد مطالعه , با احتمال ً نسبتا زیادی , میزان بارش ماه فوریه و آوریل کاهش زیادی خواهد یافت . همزمان با وقوع فاز منفی ( مثبت ) MJO به احتمال ً نسبتا زیادی , بارش در بیشتر نواحی به جز جنوب استان فارس کاهش ( افزایش ) می یابد .