سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنگره سرامیک ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

پریسا خدام باشی امامی – دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدحسین فتحی – دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
احمد منشی – دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

اکسید زیرکونیم یا زیرکونیا ) ) ZrO2 ماده ای سخت ، با استحکام بالا و در عین حال چقرمه است که چقرمگی شکست بالای آن نسبت به سایر سرامیک ها آن را به ماده ای با خواص مناسب جهت کاربردهای گوناگون تبدیل کرده است . هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر نوع و مقدار افزودنی ها جهت تغییر رنگ بر خواص زیرکونیای رنگی پایدار شده با اکسید ایتریم یا ایتریا ) )جهت کاربردهای دندانپزشکی می باشد . بدین منظور نمونه هایی از پودر مذکور به همراه اکسیدهای Y2O3 آهن، بیسموت و سریم و مواد روانکار مناسب مخلوط شده و توسط عملیات پرس خشک با فشار۱۳۰۰ kg/cm 2 ساعت تف جوش گردید . درصد تخلخل، وزن ۳ درجه سانتیگراد به مدت ۱۳۵۰ به صورت قرص تولید و درمخصوص حجمی و سختی نمونه ها اندازه گیری شد . بررسی و مطالعه ریز ساختار، اندازه دانه ها، فازشناسی و آنالیز فازی هم با استفاده از تکنیک های میکروسکوپ الکترونی روبشی ) ) SEM و پراش پرتو ایکس ) ) XRD به عمل آمد . جهت بررسی تغییر و احتمالا افت خواص فیزیکیمکانیکی، نمونه ها در اتوکلاو با دمای ۱۳۴ درجه سانتیگراد تحت فشار ۲ بار به مدت ۵ ساعت قرار گرفتند . نتایج حاصل نشان داد که تحت شرایط مذکور به طور متوسط ، حدود ده درصد تبدیل فازی تتراگ ونال به مونوکلینیک رخ داده و باعث افت و تنزل خواص فیزیکیمکانیکی گشته است . با توجه به ارزیابی های انجام گرفته و مقایسه نتایج با خواص زیرکونیای بدون افزودنی رنگی ، زیرکونیای رنگی پایدار شده با ایتریا می تواند جایگزین مناسبی برای سرامیک های دندانی و زیرکونیای رایج جهت کاربردهایی ترمیمی زیبایی نظیر پل ) ) bridge و تاج ) ) crown دندانی باشد .