سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سید مهدی عباسی – دانشجوی دکتری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
علی شکوه فر – دانشیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
ناصر احسانی – استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر
حسن بدری – کارشناس دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

با توجه به نقش بسیار مهم پارامترهای ولتاژ و شدت جریان اعمالی بر روی شـرایط ذوب و تصـفیه فلـزات در فرآیند ذوب مجدد بوسیلة سربارة الکتریکی (ESR) ، در پژوهش حاضر تاثیر این دو پـارامتر بـر روی کیفیت سطحی، ساختار انجمادی و عملیات تصفیه مورد بررسی قرار گ رفت . به این ترتیب آزمایشهایی بـر روی یک فولاد زنگ نزن بوسیله یک دستگاه ESR آزمایشگاهی انجام شد . نتایج بررسیها نشـان داد کـه در مقادیر پایین ولتاژ، انجماد جهت دار دندریت ها از حالت ستونی به سمت ساختار شعاعی تغییر مـی یابـد ، و در ولتاژهای بالا، حف ره های گازی زیادی در شمش محبوس می شود، که جهـت رشـد آنهـا در راسـتای انتقال حرارت است . همچنین در شدت جریان های پایین، سطح شمش ناهموار شده، و با افزایش آن تا یک حد بحرانی، کیفیت سطحی بهبود می یابد، و در مقادیر بالاتر جریان، انجماد سـاختار از حالـت سـتونی بـه شعاعی ترغیب می شود، که برای خواص نهایی مضر است . کنترل همزمان دو پارامتر ولتاژ و شدت جریان علاوه بر حذف مشکلات فوق، سبب افزایش راندمان گوگردزدایی و تصفیه می شود .