سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محبوبه نفری قلعه – دانشجوی کارشناسی ارشد – دانشگاه صنعتی مالک اشتر، مجتمع دانشگاهی مواد
سید مهدی عباسی – استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر، مجتمع دانشگاهی مواد و فناوری های سا
سید مهدی قاضی میرسعید – کارشناس دانشگاه صنعتی مالک اشتر، مجتمع دانشگاهی مواد و فناوری های سا
حسن بدری – کارشناس دانشگاه صنعتی مالک اشتر، مجتمع دانشگاهی مواد و فناوری های سا

چکیده:

هدف از پژوهش حاضر، بررسی پارامترهای مؤثر بر خواص حافظه داری یک طرفه از جمله ترکیب شیمیایی، میزان پیش کرنش اعمالی و تعداد سیکل های عملیات تربیت کردن (training) در آلیاژهای حافظه دار نیکل-تیتانیوم-مس می باشد. بدین منظور چهار ترکیب آلیاژی نیکل-تیتانیوم با درصدهای متفاوت مس (۰، ۳، ۵ و ۶ درصد اتمی) توسط کوره ذوب القایی تحت خلاء ذوب و آلیاژسازی شده و پس از عملیات همگن سازی، نوردگرم و آنیل، تحت ارزیابی های بعدی قرار گرفتند. نتایج حاصل از این بررسی ها نشان داد که خواص حافظه داری با افزایش درصد مس در مقادیر کم چندان تغییر نکرده، در حالی که در مقادیر بالاتر مس این خواص نسبتاً بهبود یافته اند. با افزایش پیش کرنش اعمالی، نرخ بازیابی شکل کاهش و کرنش های بازیابی و پلاستیک افزایش یافته است. همچنین با افزایش تعداد سیکل های عملیات تربیت کردن، در ابتدا نرخ بازیابی شکل و کرنش بازیابی کاهش یافته و بتدریج روند تغییرات ثابت شده، در حالی که کرنش پلاستیک در سیکل های اولیه افزایش یافته و با افزایش بیشتر تعداد سیکل ها، به مقدار ثابتی رسیده است.