سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی مستعد – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد
احسان مستعد – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد، دانشگاه علم و صنعت ایران
علی شکوه فر – استاد مهندسی مواد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
حسن ثقفیان – استادیار مهندسی مواد دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

روش آلیاژسازی مکانیکی برای تولید آلیاژهای با گرمای انحلال مثبت، مانند آلیاژهای آلومینیوم-مس (سری AA 2xxx)، همواره مورد توجه بوده است. در این تحقیق تأثیر پارامترهای "زمان" و "نسبت گلوله به پودر" (BPR) در تولید آلیاژ Al-4.5wt%Cu به روش آلیاژسازی مکانیکی و همچنین تأثیر این پارامترها بر اندازه دانه های کریستالی در حین انجام این فرایند مورد ارزیابی قرار گرفته است. جهت تأیید تشکیل محلول فوق اشباع مس در آلومینیوم حین فرایند آلیاژسازی مکانیکی، یکی از نمونه های تولیدی در دمایC°۲۵۰ به مدت ۴ ساعت پیرسازی شد. نتایج بدست آمده از الگوهای پراش اشعه ایکس (XRD) و روش ویلیامسون-هال حاکی از افزایش کرنش شبکه و کاهش اندازه کریستالیت بر اثر افزایش زمان آلیاژسازی و نسبت گلوله به پودر به ترتیب تا حدود %۰٫۳۵ و nm23 می باشد. از طرف دیگر تشکیل فاز Al2Cu در نمونه ی پیر شده، تشکیل محلول فوق اشباع مس در آلومینیوم را تأیید نمود.