سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش دانشجویی فناوری نانو

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

آرش حنیفی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدحسین فتحی – دانشیار، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
وجیه السادات مرتضوی – دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

چکیده:

در این پژوهش نانو ذرات هیدروکسی آپاتیت به روش سل ـ ژل و با استفاده از پنتا اکسید فسفر ) ) P2O5 و نیترات کلسیم تترا هیدارت ) ) Ca(NO3)2.4H2O ، تهیه شد . تأثیر پارامترهای فرایند بر خواص پودر هیدروکسی آپاتیت با استفاده از تکنیک پراش پرتو ایکس ) ) XRD طیف سنجی انتقال فوریه ) ) FTIR ، میکروسکوپ الکترونی روبشی ) ) SEM و میکروسکوپ الکترونی عبوری ) ) TEM مطالعه شد . نتایج به دست آمده نشان داد که در گستره دمایی۶۰۰-۷۰۰ ºC فاز غالب در محصول تولیدی، هیدروکسی آپاتیت است . پودرهیدروکسی آپاتیت ۳۲-۲۵ نانومتری با استفاده از این روش تولید شد . نتایج نشان داد افزایش دمای کلسینه کردن میزان کریستالی شدن را افزایش می دهد .