سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محسن توانگر – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
مجید قریشی – دانشیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
علی علیدوستی – کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

چکیده:

ماشینکاری وایرکات امروزه یکی از مهمترین انواع ماشینکاری در برش فلزات سخت است. صافی سطح و سرعت ماشینکاری از مواردی هستند که انتخاب صحیح پارامترهای ماشین در رسیدن به مقادیر قابل قبول آنها بسیار مؤثر است. در این تحقیق به نحوه تأثیر پارامترهای ماشینکاری وایرکات بر زبری سطح و نرخ براده برداری ترکیب بین فلزی گاماآلومیناید تیتانیم پرداخته شده است. برای تحقیق میزان تأثیرگذاری پارامترهای ماشینکاری شامل جریان و ولتاژ سروو و زمان روشن بودن پالس و زمان خاموش بودن پالس از روش آماری Response Surface Method)RSM ) استفاده شده است. پس از طراحی، آزمایش ها روی یک ماشین وایرکات انجام شدند و نرخ پیشروی متوسط در هنگام انجام آزمایش ها اندازه گیری شد؛ سپس میزان زبری سطحی نمونه ها توسط دستگاه زبری سنج اندازه گیری شد. نتایج آزمایش آنالیز آماری شدند و تأثیر هر پارامتر مشخص و پارامترهای خروجی شبیه سازی عددی شدند.