سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین رمضی – کارشناس ارشد دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مکانیک
ناصر نهضت – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مکانیک
علیرضا فدایی تهرانی – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مکانیک

چکیده:

در این تحقیق به بررسی نحوه اثرگذاری پارامترهای ماشینکاری وایرکات بر روی زبری سطح و نرخ براده برداری حجمی قطعه کاری از جنس فولاد ابزار سردکار ۲۶۰۱ پرداخته شدهاست. در این بررسیها به منظور تعیین میزانِ تأثیرگذاریِ پارامترهای ماشینکاری (جریان، زمان خاموشی پالس، ولتاژ مدار باز و ولتاژ گپ) با استفاده از روش طراحی آزمایشِ تاگوچی(Taguchi) از یک آرایه متعامد اصلاح شده (L16-M) استفاده شده است. پس از طرح کامل آزمایش، این آزمایشها روی ماشین وایرکاتِ ۵ محوره در مجموعه کارگاههای آموزشی دانشگاه صنعتی اصفهان انجام و نرخ پیشروی متوسط نیز در حین کار اندازه گیری شدهاست. مقادیر زبری سطح نمونه های آزمایشی بدست آمده توسط دستگاه زبری سنج اندازه گیری شده است. با استفاده از نتایج آزمایشها بوسیله انجام تجزیه واریانس(ANOVA)، اهمیت و درصد تأثیرگذاری هر پارامتر مشخص شده و به کمک آنالیزِ نسبتِ سیگنال به نویز ترکیب بهینه پارامترهای ماشینکاری مشخص شده است.