سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

میرشهاب موسویان – کارشناس ارشد مکانیک، پژوهشیار پژوهشکده سازمان صنایع هوایی ، پژوهشکد

چکیده:

در این تحقیق به بررسی تأثیر پارامترهای محیط در نرخ همگرایی روش چند شبکه‌ای برای حل جریان آرام در یک مخزن دوبعدی پر شده با مواد متخلخل پرداخته شده است. برای انفصال معادلات حاکم بر مسأله در روش عددی بکار گرفته شده، از روش حجم محدود با متد آپ ویند (Upwind) روی شبکه منظم متعامد با سازمان (Structure)، استفاده می‌شود. در روش چند شبکه‌ای بکار گرفته شده از هر دوچرخه V و W استفاده شده است و برای انتقال داده‌ها از شبکه ریز به درشت و برعکس، تا چهار لول شبکه مورد استفاده قرار می‌گیرد. در بررسی حاضر تأثیرات تخلخل (Porosity) و نفوذپذیری (Permeability) محیط روی نرخ همگرایی نشان داده شده است. نتایج نشان می‌دهند که نرخ همگرایی زمانی بیشتر خواهد شد که نفوذپذیری محیط بیشتر و تخلخل کمتر باشد. با مقایسه دوچرخه V و W ، مشاهده می‌شود که چرخه V در کاهش کار محاسباتی لازم اندکی بهتر عمل می‌کند.