سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنگره سرامیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی محمد هادیان – دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، دانشگاه تهران
حسین عبدی زاده – دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، دانشگاه تهران
امید دادستانی – دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، دانشگاه تهران

چکیده:

در این پژوهش تأثیرات زمان حرارت دهی و نوع آلیاژ لحیم ۱ مصرفی را بر استحکام و نحوه پیوند متالورژیکی در اتصال الماس چند بلوری ۲ متصل شده به کامپوزیت WC-Co به پایه نگهدارنده فولادی، مورد بررسی قرار گرفت . به همین منظور از فرایند لحیم کاری سخت ۳ در کوره با اتمسفر کنترل شده استفاده گردید . آلیاژهای لحیم مصرفی در این تحقیق بر پایه نیکل و با نام های تجاریBNi-9 و BNi-2 بود . فولاد مورد استفاده برای اتصال در این تحقیق با نام تجاریASTM-A858می باشد . نمونه ها به مدت ۱ و ۵ دقیقه در دمای ۱۰۲۰ °C و ۱۰۷۵ °C به ترتیب برای دو آلیاژ لحیم BNi-2 و BNi-9 تهیه شد، که نتایج بررسی های صورت گرفته بر روی این چهار نمونه بیانگر اتصال مناسب تر و فصل مشترک بهت ر بین فولاد / آلیاژ لحیم / الماس، نمونه اتصال داده شده در مدت زمان ۱ دقیقه در دمای ۱۰۲۰ °C با استفاده از آلیاژ لحیم BNi-2 بود . دلیل ا ین موضوع عدم تشکیل لایه گرافیت پیوسته در سطح الماس چند بلوری این نمونه است