سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

امین مهنام – دانشجوی کارشناسی ارشد بیوالکتریک، دانشکدة مهندسی پزشکی، دانشگاه صنع
سید محمد فیروزآبادی – استادیار و عضو هیئت علمی گروه فیزیک پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس
سید محمدرضا هاشمی گلپایگانی – استاد دانشکدة مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر.

چکیده:

در سال های اخیر تحقیقات بسیاری در زمینة تحریک نخاع یا اعصابمحیطی با تحریک الکتریکی انتخابی برای ایجاد حرکت در عضلات، انجام شده است. در این راستا ابتدا با استفاده از مدل فیبر عصبی و شبیه سازی تحریک الکتریکی آنها، تأثیر پارامترهای مختلف پیش پالس های کاتدی بر قابلیت انتخاب فیبرهای مایلین دار مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه تحریک فیبرهای عصبی به همراه پیش پالس جدیدی به شکل شیب (Ramp) نیز شبیه سازی شد. نتایج حاصل از این شبیه سازی ها نشان می دهند که با پیش پالس اخیر، فیبرهایی که در محدودة فضایی از پیش تعیین شده‌ای قرار دارند به طور دقیق‌تری قابل انتخاب هستند. به این ترتیب در تحریک فیبرهای عصبی نخاع یا اعصاب محیطی با استفاده از پیش پالس شیب می توان به قابلیت انتخاب و کنترل پذیری بهتری دست یافت.