سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: سومین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهران افخمی – گروه محیط زیست سازمان آب و برق خوزستان

چکیده:

نیروگاه حرارتی رامین در ۲۵ کیلومتری جاده اهواز ـ مسجد سلیمان در مجاورت رودخانه کارون قرار دارد، هدف اصلی احداث این نیروگاه تولید نیروی برق مورد نیاز مصارف خانگی و صنعتی در سطح استان خوزستان و کشور بوده است. پساب تولیدی از کانالی مستقیماً به رودخانه کارون تخلیه می‎گردد. مقایسه نتایج اندازه‎گیری فاکتورها با استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست نشــان داد که میــزان سولفــات (با میانگین ۱۸/۴۲۵ میلی گرم در لیتر)، کلرید (با میانگین ۸/۹۱۴میلی گرم در لیتر) و کدورت (با میانگین ۷/۱۲۶ میلی گرم در لیتر) پساب خروجی از حداکثر مجاز استاندارد بیشتر است.
بررسیهای آماری بر روی نتایج حاصل ازنمونه‎برداری از ایستگاههای نمونه‎برداری نشان داد که ورود پساب نیروگاه در بین ایستگاهها در طی ماههای نمونه‎برداری تغییر معنی‎داری در سطح ۹۵% از لحاظ فاکتورهای مورد نظر نشان نداده و مشخص شد که پساب خروجی نیروگاه با توجه به حجم آبگذر رودخانه و دبی فاضلاب خروجی، تأثیر قابل ملاحظه‎ای بر روی کیفیت آب رودخانه کارون ندارد.