سال انتشار: ۱۳۷۱

محل انتشار: هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

قدرت اله حیدری – دفتر برنامه ریزی – شرکت توانیر
هوشنگ بازدار – دفتر برنامه ریزی – شرکت توانیر

چکیده:

در برنامه ریزیهای تولید،انتقال و توزیع نیرو، یکی از پارامترهای مؤثر در مطالعات آگاهی از عمر مفید تأسیسات موجود میباشد . در شبکه های برقرسانی ایران تاکنون مطالعات جامع و مستندی که منجر به محاسبه عمر مفید نیروگاه شده باشد، انجام نگردیده است در نتیجه محاسبات فعلی بر مبنای تجارب سایر کشورهای جهان انجام میگیرد که نمیتواند ارقام مطمئنی برای شبکه ایران باشد .
در این مقاله بمنظور بررسی تأثیر پیرشدن نیروگاهها در عمر مفید و وضعیت بهره برداری آنها،نیروگاه بخاری طرشت با ۳۲ سال سابقه بهره برداری مورد مطالعه قرار گرفته است